..... ઋણાનુબંધ ..... એક ઝાકળ-ભીનું સ્પંદન .....!... અનોખું બંધન ... !

Saturday, November 10, 2007

..*.. વીણેલા મોતી ..*..

જો અશ્રુ સારવાં છે તો કોઇ નાં ઝખ્મો પર સારો,

છે શોભા એ જ ઝાકળની કે એ ફૂલો પર વરસે..!

2 comments:

gujarati git gazal said...

aapana nava navelaa bloga ne abhutapurva safalta maLe tevI shubhakaamanaa...

ashok

Neela said...

મોતી જેવા વીણેલા મોતી છે.

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!